برادران دافر تایید کرده اند که سریال چیز های عجیب و غریب با فصل سوم ادامه خواهد داشت و بعد از آن نیز احتمالا برای فصل ۴ تمدید شود که فصل پایانی سریال خواهد بود. این عدد زوج خوبی است و از آنجا که فصل دوم سریال زمینه را برای پایان سریال طرح ریزی می کند، این تاییدیه به معنای آن است که فصل سوم قبل از پایان سریال، داستان تازه ای را به مخاطبان عرضه خواهد کرد. مسیری که در آینده سریال در پیش خواهد گرفت همچنان نامشخص است ولی به نظر می رسد که برادران دافر چندین ایده در این مورد دارند.

در مصاحبه ای، مت دافر اذعان کرد که می خواهد داستان را همچنان در حال تکامل حفظ کند و در همین حین نیز قصد دارد تا دنیای شخصیت های اصلی کودک این سریال را با وارونه کردن، سبک و راحت تر کند. او در همین راستا می گوید:

من نمی دانم که آیا می توانیم برای یک سال دیگر نیز اجازه بدهیم که چیز های بد برای آنها اتفاق بیافتد یا نه.

به هنگامی که از او پرسیده شد که آیا نکته امیدوار کننده ای برای خروج آنها از این اتفاقات وجود دارد، او بیان کرد:

آنها باید از آن شهر لعنتی بیرون بروند.